Hållbara Ragnerud

Hållbarhet är viktigt för oss på Ragnerud


Vi agerar ansvarsfullt och långsiktigt. Vi jobbar ständigt med att förbättra vår hållbarhet och har med oss detta i dom beslut vi tar i vår verksamhet. Detta utifrån miljöaspekten, det sociala och vår egna ekonomiska hållbarhet. Vi vill själva och att våra gäster gör så liten påverkan som möjligt på miljön.


När du ser den här loggan på anläggningen så finns möjligheten för dig att hjälpa till och lära dig lite mer om hur vi på Ragnerud arbetar med hållbarhet.


Håll utkik!

Logga Hållbara Ragnerud

Vad är hållbarhet?


Många tänker i första hand på klimat och miljö när de hör begreppet hållbarhet.

Men hållbarhet omfattar tre aspekter som ni behöver ta hänsyn till i alla beslut och i den utveckling ni bedriver


- Sociala

- Ekonomiska

- Klimat och miljö

Hållbarhet på Ragnerud
icon miljö ragnerud
icon social Ragnerud
icon ekonomi Ragnerud

Detta utgör alltings grund och kan sägas vara vår livförsäkring. Det handlar om att verka på ett sådant sätt så att vi har fungerande ekosystemtjänster som förser oss med ren luft, rent vatten, filtrering av UV-strålar, insekter som pollinerar växterna och så vidare.

Den mänskliga dimensionen. Hur påverkar sin verksamhet sig själv och alla runtomkring? Det handlar bland annat om hur sina anställda mår, men också om hur alla på ett rättvist, jämställt och jämlikt sätt ska kunna ta del av jordens resurser. Att respektera mänskliga rättigheter.

Den hushållande dimensionen – att inte förbruka kapitalet utan att ta av avkastningen. Det handlar om att agera långsiktigt och inte fokusera på att maximera inkomsterna på kort sikt. Hur motverkar sin verksamhet fattigdom och håller sig inom de ekologiska ramarna.

Hur vi jobbar med hållbarhet


- Vi har källsortering på anläggningen

- Vi källsorterar alla våra sopor

- Vi använder oss mycket av närproducerade råvaror och produkter

- Våra stugor är byggda av virke från närområdet

- Vi komposterar eller skänker bort rester från restaurangen, caféet och kiosken.

- Vi anställer många unga och ger dom en bred erfarenhet inom yrkeslivet

- Vi utbildar vår personal inom flera områden

- Vi har en stor lekplats som är öppen för alla, vilket aktiverar barn i närområdet samt våra gäster

- Vi bidrar ekonomiskt till olika organisationer och stiftelser

- Vi tar betalt för elförbrukningen på våra campingplatser vilket motiverar en minskad elförbrukning

- Vi skickar våra fakturor via mail

- Vi jobbar med en tydlig struktur för personalen för att ge dom en trygghet på jobbet

- Vi stänger av värmen i alla lokaler som inte används

- Vi har ett stort engagemang i samhället för att värna om dess framtid

- Vår anläggning har arbetssatt 3 generationer och ser fram emot att fortsätta så

- Vi har mobilförbud på vår lekplats för att aktivera hela familjen tillsammans

- Vi använder oss mycket av onlinebokning för att minska arbetsbelastningen

- Vi minskar konsumtionen av varmvatten på anläggningen med varmvattenknappar och betalterminaler i duschar

- Vi gör miljömedvetna val på engångsprodukter

- Vi försöker bevara naturen runt omkring oss som den är

- Vi ersätter plastprodukter

- Vi satsar mycket på vår och höstsäsongen för att sprida på belastningen på anläggningen.

- Förlänger vi säsongen kan vi anställa fler personer

- Vi hyr ut vandringsutrustning för att minska konsumtionen


Vi är med i

Hållbarhetsklivet

SÅHÄR JOBBAR VI MED HÅLLBARHET